Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Member Oliver18/Female/Poland Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Premium Membership
Statistics 394 Deviations 13,041 Comments 66,147 Pageviews

Newest Deviations

:icondonotuseplz::iconmyartplz: <- Pytać się jak już

Favourites

Groups

deviantID

OlivCater's Profile Picture
OlivCater
Oliver
Artist | Student | Traditional Art
Poland
MY TUMBLR: olivcater.tumblr.com/
MY TUMBLR ART BLOG: hachikofloop.tumblr.com/

[»OLIVER«]
[ 18 ]
[ Bisexual ]
[ Single ]


FURSONA REF.: olivcater.deviantart.com/art/F…


Love Gasmasks Stamp by junkpileRadioactive Stamp by PockyPerson32Zacharie Stamp by ChibiChibiShaTF2 BLU Stamp by kyphoscoliosisDA Stamp - Video Games 01 by tppgraphicsWe Are The Proxies by The-MoonShadowStamp - The Slender Man by deaddoll00Linkin Park Stamp by Sora05Homestuck Stamp by SinderishTF2 Medic Stamp by MrEchoAngelCARTOON Network Stamp by meteoredNickelodeon Stamp by ScrapBagsAdventure Time Stamp by Trillo-LilloRainbow Dash +Stamp+ by RainbowDashPlzwolf stamp by war-armorBooks by SesquipedalianisticWelcome to Night Vale Stamp by SpoonyMacksI Support Imagination stamp by c3ph31dLGBT+ Stamp by Kezzi-RoseCopic Fan Stamp by yanagi-sanThe Manga Stamp by BusirisStamp - Comics by AzraelleWormserInfamous Second Son stamp 01 by SheviEdgeWarriors Stamp by GoldencloudKuroko no Basuke Stamp by junko-in-the-box
Interests
  • Mood: Optimism
  • Listening to: Mother Mother - Ghosting
  • Reading: Mika Fox - "Sweaters & Cigarettes"
  • Playing: Team Fortress 2
[PL]

Dobra,
jedno z postanowień na 2015 to własnie rozpoczęcie pisania journali na nowo. *poprawia mikrofon przy ustach i bierze głęboki wdech*

Mówią mi Liv, mam akutualnie 18 lat, zero dowodu osobistego i twarz o nieokreślonej płci. Dziękuję, że obserwujecie mnie za moją pracę - rysowanie, ponieważ to jest moje całe życie!

Dzięki!


A teraz do rzeczy: 2014 to był dla mnie totalny rollercoaster. Raz było niebiańsko dobrze, raz nieziemsko źle i ani chwili w której było neutralnie. 2015 zaś zapowiada się rokiem ciężkiej pracy, którą sama sobie narzucę - chcę się naprawdę NAPRAWDĘ poprawić w rysowaniu.

Najbardziej zaskoczyły mnie święta 2014 - moi rodzice stwierdzili, że dają mi mój spóźniony 18-tkowy, prawdziwy prezent, a ja myślałam, że eksploduję w powietrze na niezliczoną ilość kawałków albo utopię się we własnych smarkach szczęścia. Został mi ofiarowany Wacom Cintiq 22HD czyli coś, na co miałam zarobić myjąc 43953 podłóg i sprzedając 30490234 hotdogów w przyszłości. Na marginesie dodam, że yey! Teraz będę mogła za to kupować jedzenie!

Jeśli myślisz, że po 18 latach tradycyjnego rysowania na Cintiqu będziesz śmigać bezproblemowo jak łyżwiarz na nowo wypolerowanym lodzie - mylisz się. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Ten tablet to jest moje błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Kładę się spać ze łzami w oczach, bo nie umiem go dokładnie ogarnąć i mam wrażenie, że kompletnie marnuję jego potencjał, a przecież mam coś, o czym marzy... 80% artystów świata? Coś koło tego, prawda? Jednakże budzę się na następny dzień i próbuję po raz kolejny i kolejny. Jakby ktoś zatrzymał mnie na loopie lub postawił kawę na moim przycisku "replay". Czeka mnie dużo pracy, ale mam nadzieję, że będzie tylko lepiej... ...bądźmy pozytywni, nie?

Dużo gram, bardzo dużo. Ale największym newsem w tym wszystkim jest to, że z przyjaciółkami założyłam drużynę w Team Fortress 2. To cudowne uczucie mieć własne logo, nazwę, którą umieszcza się przed własnym nickiem, matching avatary, własny kolor, którym farbujesz itemy i logować się z tym wszystkim na servery. Nawet jeśli nie jesteśmy tak dobrzy, nadal jesteśmy drużyną, a to dodaje skrzydeł~! Team Vertikate narodził się dzień po Sylwestrze 2014 i ma się świetnie! I pomyśleć, że gdyby Arno [aka Capitan Margaret] - przywódczyni Vertikate miała jechać z rana z powrotem do Poznania to wszystko by nie powstało... BYŁO BLISKO.
Jest spora przerwa z Pixelate - to moja wina i mojego roztrzepania. Ostatnio zajmuję się aż zbyt wieloma rzeczami zamiast skupić się na jednej. Powinnam się ogarnąć. Tak więc... do boju w tym 2015! Mam nadzieję, że będzie lepiej niż było.

To był mój żurek rozgrzewający, do usłyszenia!

---

[ENG]
Okay,
one of my goals for 2015 is to start writing a journal again. *sets microphone near her face and takes a deep breath*

People I know call me Liv, I'm 18, I still don't have my ID but I have a nongender face. Thank you for watching my work - my drawing, because this is all my life!

Thanks!

And now to the topic: 2014 was a rollercoaster for me. One time it was a paradise, next time it was a nightmare, and no time it to be neutral. 2015 year will be a year of hard work, which I want to do because I want to REALLY improve in art.
The most surprising for me were these X-mas - my parents decided to give me my "late real 18 b-day present" and I thought that I will explode in uncountable pieces or I will drown in my own thears of happiness. They gave me Wacom Cintiq 22HD - something that I should, in future, earn money by washing 329423904 floors and selling 300294923 hot dogs. By the way, I will add that now I will able to buy food for this! Yey!

If you think that after 18 years of traditional drawing you will be flexible like a ice scater on a fresh ice on Cintiq - you're wrong. At least in my case it's like that. This tablet is my blessing and curse at the same time. I'm going to sleep with thears in my eyes because I thing I can't work correctly on it and that I'm wasting his potential - it hurts because I have something that, I guess, it's a dream of 80% artist on the world. Something about this %, right? Anyway, I wake up the next day and try again and again. Like somebody turned me on on loop or put coffee cup on my replay button. This is going to be a lot of work but in my opinion it can only be better... let's be positive, right?

I play a lot, really a lot. But the best thing is that I made a Team Fortress 2 team with my friends. This is a wonderful feeling to have own logo, name, which you put at the beginning of your nickname, matching avatars, own color which you put on items and log into a server with all this stuff. Even if we're not THAT good, it's still amazing and brings wings to my back! Team Vertikate was born one day after New Year party and it's going really well. And, look, if Arno [or Capitan Margaret] - the leader of the Vertikate had left to her hometown Poznań in the moring the team would not happen... THAT WAS CLOSE.
It's a huge pause in uploading Pixelate comic - I know it, it's my fault. I'm doing a lot of things at the same time. I should focus on one and get myself together. So... let's go 2015! I hope it will be better that it was.

That was my warm-up journal. See you!

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconmr-apericube:
Mr-Apericube Featured By Owner Edited Jan 24, 2015  Student General Artist
Thanks for the favorite! ^^
Reply
:iconolivcater:
OlivCater Featured By Owner Jan 25, 2015  Student Traditional Artist
No problem, you deserve it! = )
Reply
:iconavionetca:
Avionetca Featured By Owner Jan 18, 2015
Thanks for the watch:D
Reply
:iconolivcater:
OlivCater Featured By Owner Jan 18, 2015  Student Traditional Artist
Raju, nie ma sprawy. Po prostu... raju Twoje rysunki są genialne ;_;
Reply
:iconavionetca:
Avionetca Featured By Owner Jan 19, 2015
Dziękuje bardzo;P
Reply
:iconmisterchucken:
MisterChucken Featured By Owner Jan 16, 2015
stokrotne dzięki za watcha :D
Reply
:iconolivcater:
OlivCater Featured By Owner Jan 16, 2015  Student Traditional Artist
To ja stokrotnie dziękuję, za Twoje świetne prace! Oby tak dalej! : D
Reply
:iconmisterchucken:
MisterChucken Featured By Owner Jan 16, 2015
dzięki jeszcze raz :3
Reply
:iconmenaria:
Menaria Featured By Owner Jan 12, 2015  Hobbyist Digital Artist
Ah, thanks for watching!
Reply
:iconolivcater:
OlivCater Featured By Owner Jan 13, 2015  Student Traditional Artist
No problem! Your art is amazing! = D
Reply
Add a Comment: